Οι κοινωνικές υπηρεσίες για τα θύματα του Ναζισμού υποστηρίζονται με χορηγία της Conference on Jewish Material Claims Against Germany.
Η Conference on Jewish Material Claims Against Germany παρείχε κονδύλια για το Πρόγραμμα Επείγουσας Βοήθειας για τα Θύματα των Ναζί κατ’ εντολήν του United States District Court που έχει την εποπτεία για τα ένδικα μέσα της υπόθεσης RE: Holocaust Victim Assets Litigation (Swiss Banks). 

 

On Line

Έχουμε 2431 επισκέπτες συνδεδεμένους

Log inΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΣΑΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ PDF Εκτύπωση E-mail

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (υπ.αρ. 40/19.12.2017, Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας, Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών) παρέχονται  προς όλες τις Προξενικές Αρχές (μέσω της Α3 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών) αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των νόμων περί ανάκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας από ελληνικής καταγωγής Εβραίους, οι οποίοι είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα έως τις 9 Μαΐου 1945 και μεταπολεμικά την είχαν απωλέσει. Η εγκύκλιος αφορά συγκεκριμένα την παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4018/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/28-3-2017).

Συγκεκριμένα:

Με τον νόμο 4018/2011 και τις συνεχείς  τροποποιήσεις του άρθρου 13 αυτού, υπάρχει πλέον η δυνατότητα να χορηγηθεί η Ελληνική Ιθαγένεια -με τον τρόπο που αναλυτικά ορίζεται στους σχετικούς νόμους και την σχετική εγκύκλιο- σε: 

Α.  Πολίτες Ισραήλ ή άλλων χωρών, γεννηθέντες στην Ελλάδα μέχρι την 9.5.1945 που εξακολουθούν να βρίσκονται εν ζωή και είναι Εβραϊκού θρησκεύματος αποδεικνυόμενου με δημόσια έγγραφα. Η ελληνική ιθαγένεια δύναται να χορηγηθεί εκ νέου στους δικαιούχους, εφόσον την είχαν στο παρελθόν από τη γέννησή τους και την απώλεσαν καθ' οιονδήποτε τρόπο. 

Β. Στους σε ευθεία γραμμή κατιόντες (τέκνα) Πολιτών που ανέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο Α.

Γ. Στους σε ευθεία γραμμή κατιόντες (τέκνα) Πολιτών Ισραήλ ή άλλων χωρών, εβραϊκής καταγωγής αποδεικνυόμενης με δημόσια έγγραφα, που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ως την 9η Μαΐου 1945 και απεβίωσαν προτού ανακτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, αφού οι σε ευθεία γραμμή κατιόντες (τέκνα) αιτηθούν την πολιτογράφησή τους ως καταγόμενοι από Έλληνα πολίτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νόμων. [αρ.109 του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/28-3-2017)].

ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

-Ν. 4018/2011:«Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών», [ΦΕΚ, αρ. φύλλου 215, τ. Α΄, 30 Σεπτεμβρίου 2011], Άρθρο 13 (Αποκατάσταση θυμάτων Ολοκαυτώματος που κατείχαν στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια), Παρ. 1-2, σ. 6353.

-Ν. 4251 /  2014:  «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» [ΦΕΚ, αρ. φύλλου 80, τ.Α’, 1η Απριλίου 2014], Άρθρο 142 (Θέματα Ιθαγένειας), Παρ. 11, σ. 1363.

-Ν. 4461/2017«Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» [ΦΕΚ, αρ. φύλλου 38, τ. Α΄, 28 Μαρτίου 2017], Άρθρο 109, σ.σ. 455 – 456.

-Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών υπ.αρ. 40/19.12.2017, Αρ. Πρωτ. Φ. 130181/38595, Θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4018/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/28-3-2017».

-Αίτηση Πολιτογράφησης– Υπόδειγμα

 

Copyright ΚΙΣ © 2009  - Powered by Netmasters O.E. Designed by David Floroae