ΜΗΜΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ IHRA για το ΠΕΣΑΧ 2020 Εκτύπωση

Μέσα στην πανδημική κρίση και βλέποντας χώρες να απειλούνται με διάλυση του κοινωνικού και οικονομικού τους ιστού, οι όπου γης Ιουδαίοι θα αναμνησθούν το πέρασμα του Ισραήλ από τη δουλεία του Φαραώ στην αναζήτηση της ελευθερίας στην έρημο. Ακόμα και ο χέρσος βυθός της Ερυθράς Θάλασσας αντίκρισε την ακτίδα του φωτός όταν διέβη ο Ισραήλ προς την επαγγελία του Θεού του Αβραάμ. Αυτήν την ακτίδα φωτός αναζητά και ο σημερινός κόσμος από τον βυθό της αβεβαιότητας που βρέθηκε ξαφνικά.

Θα επιθυμούσα να ευχηθώ σε όλους τους Έλληνες Ιουδαίους να διέλθουν τη μεγάλη εορτή του Πέσαχ με ακλόνητη υγεία και ακάματη ελπίδα, ελπίδα που να ξεχειλίζει και να περισσεύει, ώστε να μπορούμε να την προσφέρουμε και στους άλλους. Χαγκ Πέσαχ Σαμέαχ.

Δρ Ευστάθιος Χ. Λιανός Λιάντης

Πρόεδρος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην IHRA  

Ειδικός Απεσταλμένος για την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού