ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ARTICLE 2 FUND Εκτύπωση

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ (Article2 Fund)
 
1.   Μεταβολή ως προς την αναγνώριση του χρόνου περιπτώσεων που διετέλεσαν εν κρυπτώ
Σας γνωρίζουμε ότι ως αποτέλεσμα πρόσφατων διαπραγματεύσεων της ClaimsConference με την Γερμανική Κυβέρνηση, επετεύχθη τροποποίηση ενός εκ των κριτηρίων του προγράμματος παροχής σύνταξης Article-2-Fund στους επιζώντες του Ολοκαυτώματος.
Συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις ατόμων που διέφυγαν τη σύλληψη την περίοδο του Ολοκαυτώματος ζώντας εν κρυπτώ σε περιοχή που τελούσε υπό Ναζιστική Κατοχή, δεν απαιτείται πλέον η συμπλήρωση χρονικού διαστήματος που να ανέρχεται σε 18, αλλά σε 12 μήνες. Η απόφαση τίθεται εν ισχύ από την 1/1/2012.
 
2. Μεταβολή ως προς τον υπολογισμό του ύψους του ετησίου εισοδήματος
Σε ότι αφορά τα άτομα που είχαν απορριφθεί γιατί δεν πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος Article-2-Fund σας ενημερώνουμε ότι, σήμερα για τον υπολογισμό του ετήσιου εισοδήματος:
Α) λαμβάνεται υπόψη μόνον το εισόδημα του αιτούντα και όχι αυτό του/της συζύγου.
Β) Το ετήσιο εισόδημα των αιτούντων δεν πρέπει να ξεπερνά τα $16.000 (περί τα 12.000 ευρώ).
Γ) κατά τον υπολογισμό του ετήσιου εισοδήματος, σε σχέση με το προαναφερθέν όριο, δεν λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα που προέρχονται από οιονδήποτε τύπο σύνταξης (επαγγελματική, αναπηρική, χηρείας κλπ.).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις κατά τόπους Κοινότητες ή στην υπηρεσία του ΚΙΣΕ στα τηλέφωνα: 210 – 3244315 – 18.