ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ Εκτύπωση
  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Κ.Ι.Σ. Ελλάδος Ν.Π.Δ.Δ., ενδιαφέρεται να δεχθεί προτάσεις για την αξιοποίηση με μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του στη Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 46 & Σολωμού 28. 

Είναι διατηρητέο τριώροφο, συνολικής επιφάνειας 209,61 τ.μ. Υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή δόμησης και δυνατότητα ανέγερσης επιπλέον ορόφων. Ιδανικό για τουριστική χρήση.

Οι προτάσεις θα πρέπει να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον για τη μακροχρόνια μίσθωση του πρώτου (Α’) και δευτέρου (Β’) ορόφου,  χωρίς ν’ αποκλείεται η δυνατότητα και για μέρος του ισογείου.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία και τεχνικά στοιχεία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον δικηγόρο κ. Κωνσταντίνο Σταθόπουλο, τηλ.: 210 5201638 & 6977 208496.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν εγγράφως τις σφραγισμένες προτάσεις τους με συστημένη επιστολή μέχρι την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου), στη  διεύθυνση: Κ.Ι.Σ. ΕΛΛΑΔΟΣ, Βουλής 36 (2ος όροφος), Τ.Κ.  105 57 ΑΘΗΝΑ.

  • ΞΑΝΘΗ

Το Κ.Ι.Σ. Ελλάδος Ν.Π.Δ.Δ., ενδιαφέρεται να δεχθεί προτάσεις για τη μακροχρόνια μίσθωση ή εκποίηση οικοπέδου ιδιοκτησίας του, στη συμβολή της οδού Γεωργ. Κονδύλη με την πλατεία του Σιδηροδρομικού Σταθμού στην πόλη της Ξάνθης, επιφάνειας περίπου 650 τ.μ., με πρόσοψη σε τρείς δρόμους και στην πλατεία του Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία και τεχνικά στοιχεία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον δικηγόρο κ. Κωνσταντίνο Σταθόπουλο, τηλ.: 210 5201638 & 6977 208496.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν εγγράφως τις σφραγισμένες προτάσεις τους με συστημένη επιστολή μέχρι την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου), στη  διεύθυνση: Κ.Ι.Σ. ΕΛΛΑΔΟΣ, Βουλής 36 (2ος όροφος), Τ.Κ.  105 57 ΑΘΗΝΑ.