Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Εκτύπωση

Την έγκριση εκτέλεσης εργασιών, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, του ψηφιδωτού δαπέδου Εβραϊκής Συναγωγής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αίγινας υπέγραψε στις 12 Οκτωβρίου η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.

Πρόκειται για το ψηφιδωτό του δαπέδου της Εβραϊκής Συναγωγής του 4ου αιώνα μ.Χ. που βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Αίγινας. Το έργο για την συντήρηση και την προστασία του, είχε παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση στις 8 Αυγούστου 2019.  Την εκδήλωση τότε είχε προλόγισε η κυρία Στέλλα Χρυσουλάκη, διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς, ενώ την παρουσίαση παρακολούθησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάκης Βορίδης, καθώς και εκπρόσωπος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου. Η τεχνική έκθεση του έργου εγκρίθηκε φέτος τον Αύγουστο.

Το έργο που θα εκτελεστεί αφορά στα εξής:

  • Απομάκρυνση φερτών υλικών, ατμοσφαιρικών και βιολογικών ρύπων από την ψηφιδωτή επιφάνεια.
  • Καθαρισμός των ρηγματώσεων και πλήρωσή τους με νέο κονίαμα με βάση την υδραυλική άσβεστο.
  • Απομάκρυνση και αντικατάσταση της περιμετρικής στερέωσης και απομάκρυνση της περίσσιας κονιάματος από τους αρμούς.
  • Απομάκρυνση των τσιμεντοκονιαμάτων πλήρωσης των απωλειών και αντικατάστασή τους με νέο κονίαμα υδραυλικής σύστασης.
  • Επανατοποθέτηση των αποκολλημένων ψηφίδων καθώς και αυτών που έχουν περισυλλεγεί από τον χώρο με βάση τα αποτυπώματά τους και το επαναλαμβανόμενο γεωμετρικό σχέδιο.
  • Φωτογραφική τεκμηρίωση όλων των σταδίων των επεμβάσεων συντήρησης.
  • Κάλυψη του ψηφιδωτού δαπέδου για την καλύτερη προστασία του κατά τους χειμερινούς μήνες.
  • Όπου υπάρξει ανάγκη τροποποιήσεως ή συμπληρώσεως των ανωτέρω εργασιών, θα υποβληθούν προς έγκριση οι αντίστοιχες μελέτες.

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρις ολοκληρώσεως του έργου, εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού 24.800 ευρώ με ΦΠΑ. Η εκτέλεση του έργου έχει έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης και λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2020.

ΠΗΓΗ: aeginaportal.gr, 14.10.2020