ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤOΝ IHRA Εκτύπωση

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, ο Πρέσβυς Χριστόδουλος Λάζαρης, ορίστηκε νέος Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στη Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA) και Ειδικός Απεσταλμένος του Υπουργείου Εξωτερικών για την καταπολέμηση του Αντισημιτισμού και την προάσπιση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος, θέση του κατείχε τα τελευταία χρόνια ο Δρ. Ευστάθιος Λιανός – Λιάντης.

Το ΚΙΣΕ απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή στον Πρέσβη κ. Λάζαρη για την ανάληψη των καθηκόντων του και ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει επισημαίνοντας την σπουδαιότητα του έργου αυτού ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Ελληνικής προεδρίας του IHRA που ξεκινά τον Μάρτιο του 2021. Στην επιστολή, μεταξύ άλλων τονίζεται ότι: «το έργο του IHRA  στον τομέα της διατήρησης της ιστορικής μνήμης του Ολοκαυτώματος, είναι θεμελιώδους αξίας και για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Επιπροσθέτως, οι νέες μορφές αντισημιτισμού απαιτούν κατανόηση του φαινομένου και άμεση αντίδραση σε κάθε περιστατικό, με στόχο την εδραίωση της συνείδησης ότι ο αντισημιτισμός στη χώρα μας δεν είναι ανεκτός, θέση που έχει εκφραστεί με σαφήνεια από τον πρωθυπουργό, ο οποίος ανακοίνωσε και τη υιοθέτηση του ορισμού του αντισημιτισμού από τη χώρα μας στις 9.11.2019».

Όπως είναι γνωστό το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος συνεργάζεται στενά και εποικοδομητικά με τον επικεφαλής και την Ελληνική Αντιπροσωπεία στον ΙΗRA και  από τη συνεργασία αυτή έχουν προκύψει αξιόλογες δραστηριότητες παιδείας και πολιτισμού, αλλά και καινοτόμες ιδέες -όπως η ετήσια διεξαγωγή σειράς εκδηλώσεων Μνήμης, σε διαφορετική ελληνική πόλη κάθε χρόνο, από την εκάστοτε προεδρεύουσα χώρα του IHRA, με σκοπό την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και της εβραϊκής κληρονομιάς, αλλά και την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.