Επίσκεψη Αμερικανίδας Προξένου στην Κοινότητα Εκτύπωση
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητάς μας είχαν την τιμή να δεχθούν την επίσκεψη της Προξένου των ΗΠΑ κας Δήμητρας Πάπας στα γραφεία της Κοινότητας την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2005. Σε εγκάρδια και φιλική ατμόσφαιρα, συζητήθηκαν διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ο πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. με την Πρόξενο των ΗΠΑ