ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ Εκτύπωση

Η Διεύθυνση Γενικής Διοίκησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Ισραήλ (Τμήμα για περιουσιακά στοιχεία των θυμάτων του Ολοκαυτώματος) και η Εταιρεία Hashava για τον Εντοπισμό και την Απόδοση των Περιουσιών των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, σύμφωνα με τον σχετικό ισραηλινό Νόμο περί των περιουσιών των θυμάτων του Ολοκαυτώματος (2006), δημοσιοποιούν κατάλογο θυμάτων του Ολοκαυτώματος οι οποίοι προπολεμικά είχαν περιουσιακά στοιχεία στο Ισραήλ προκειμένου αυτά να αποδοθούν στους νόμιμους κληρονόμους τους.

Τον κατάλογο των ονομάτων / περιουσιακών στοιχείων –που περιλαμβάνει και ομοθρήσκους από την Ελλάδα- μπορείτε να τον δείτε στον ιστότοπο του Hashava εδώ. Εάν εντοπίσετε το όνομα συγγενούς σας στον κατάλογο μπορείτε να ξεκινήσετε την διαδικασία διεκδίκησης πατώντας στο πεδίο με την ένδειξη «request»,  δίπλα στο όνομα. Θα σας οδηγήσει σε φόρμα αίτησης, την οποία θα πρέπει να  συμπληρώσετε και να την υποβάλετε ηλεκτρονικά.

*Αποκλειστικοί φορείς για την τήρηση των καταλόγων και τη διεκπεραίωση των αναγκαίων ενεργειών, εάν εντοπίσετε το όνομα συγγενούς σας στον κατάλογο, είναι η Διεύθυνση Γενικής Διοίκησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Ισραήλ (Τμήμα για περιουσιακά στοιχεία των θυμάτων του Ολοκαυτώματος) και η Εταιρεία Hashava.

Δείτε εδώ τον κατάλογο σε pdf