ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΟΑΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Εκτύπωση

Στις 9 και 10 Ιουλίου 2009 έγινε στη Βιέννη, στα πλαίσια των εργασιών του ΟΑΣΕ, συνέδριο με θέμα «Ελευθερία της Θρησκείας ή της Πίστης», με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών των χωρών – μελών και περισσότερων από 100 εκπροσώπων Μη Κυβερνητικών Οργανισμών. Τον Ελληνικό Εβραϊσμό εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Μ. Κωνσταντίνης. Οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ συμμετείχαν σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης αναλύοντας το θέμα της θρησκευτικής ελευθερίας και διοργάνωσαν παράλληλες εκδηλώσεις παρουσιάζοντας τις νέες πρωτοβουλίες, όπως τη δημιουργία της ιστοσελίδας Freedom House (www.oscemonitor.org), που στόχο έχει να εξετάζει και να προωθεί τη λειτουργία θεσμών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες του ΟΑΣΕ. Μεταξύ των θεμάτων που αναλύθηκαν στο συνέδριο ήταν η ανισότητα στη μεταχείριση των διαφορετικών θρησκειών από εθνικές νομοθεσίες ορισμένων χωρών, οι βίαιες επιθέσεις σε οίκους λατρείας, η κοινωνική εχθρότητα και τα στερεότυπα που αντιμετωπίζουν οι πιστοί των θρησκευτικών μειονοτήτων κ.ά.