ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΣΕ Εκτύπωση
Αναβλήθηκε το 20ό Τακτικό Συνέδριο των Αντιπροσώπων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος, που συγκλήθηκε στην Αθήνα, στις 2.2.2013, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του ΚΙΣΕ.
Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ  κ. Δαυίδ Σαλτιέλ ανακοίνωσε την εκ μέρους όλων των μερών πρόταση για αναβολή, ώστε να διεξαχθούν συνομιλίες προς συνένωση των δυνάμεων του Εβραϊσμού. Η πρόταση για την αναβολή ψηφίστηκε ομόφωνα από τους 13 τακτικούς αντιπροσώπους των Κοινοτήτων.
Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ, το Δ.Σ. του ΚΙΣΕ θα ανακοινώσει τη νέα ημερομηνία σύγκλησης του 20ού Τακτικού Συνεδρίου σε εύλογο χρονικό διάστημα. Το Συνέδριο έκλεισε με δέηση που αναπέμφθηκε από τον Ραββίνο Αθηνών κ. Ισαάκ Μιζάν.
 
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013