Υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους (μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας) για σπουδές στο Ισραήλ για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Υποβολή αιτήσεων έως 10 Ιανουαρίου 2023.

Προκηρύσσονται:

  • 2 Υποτροφίες για εκμάθηση Εβραϊκών ή Αραβικών (διάρκειας 1 μήνα).
  • 2 Υποτροφίες για Έρευνα / Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό / Μεταδιδακτορικό (διάρκειας 8 μηνών).

Διαβάστε στον σύνδεσμο ΕΔΩ αναλυτικά τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, τι περιλαμβάνουν οι υποτροφίες, εκτυπώστε τις αιτήσεις (3), διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.

Αιτήσεις έως 10 Ιανουαρίου 2023 στη διεύθυνσηΠρεσβεία Ισραήλ (Ακαδημαϊκό Τμήμα) - Μαραθωνοδρόμων 1, Π. Ψυχικό 15452 Αθήνα

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα Πρεσβείας Ισραήλ, 8.11.2022