Το ακόλουθο κείμενο ψηφίστηκε στο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το Βρετανικό Κοινοβούλιο και η Διακοινοβουλευτική Σύμπραξη για την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού (ICCAInterparliamentary Coalition for Combating Antisemitism) – Λονδίνο, 15 – 17 Φεβρουαρίου 2009.

 
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ 
Προοίμιο
 
Εμείς, εκπρόσωποι των Κοινοβουλίων μας από ολόκληρο τον κόσμο, που συνήλθαμε στο Λονδίνο για την ιδρυτική Διάσκεψη και τη Σύνοδο Kορυφής της Διακοινοβουλευτικής Σύμπραξης για την καταπολέμηση του Αντισημιτισμού, στρέφουμε την προσοχή του δημοκρατικού κόσμου στην αναβίωση του αντισημιτισμού ως ισχυρής δύναμης στην πολιτική, τις διεθνείς υποθέσεις και την κοινωνία.
 
Σημειώνουμε τη δραματική αύξηση στα καταγεγραμμένα αντισημιτικά εγκλήματα μίσους και τις επιθέσεις κατά των Εβραίων και της Εβραϊκής περιουσίας, και των Εβραϊκών θρησκευτικών, εκπαιδευτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων.
 
Είμαστε θορυβημένοι από την αναβίωση της παλαιάς γλώσσας της προκατάληψης και των σύγχρονων εκφάνσεων της- στην ρητορική και στις πολιτικές ενέργειες- κατά των Εβραίων, την Εβραϊκή πίστη και εξάσκηση της θρησκείας και κατά του Κράτους του Ισραήλ.
 
Είμαστε θορυβημένοι γενικότερα από τον κυβερνητικά προστατευόμενο αντισημιτισμό και ειδικότερα από τον πολιτειακά προστατευόμενο αντισημιτισμό γενοκτονίας.
 
Εμείς, ως βουλευτές, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης.
 
Καλούμε τις εθνικές κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια, διεθνείς οργανισμούς, πολιτικούς και ηγετικές φυσιογνωμίες της Κοινωνίας, Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο) και την κοινωνία των πολιτών να επιβεβαιώσουν τις δημοκρατικές και ανθρώπινες αξίες, να οικοδομήσουν κοινωνίες βασισμένες στον σεβασμό και την εθνικότητα και να καταπολεμήσουν κάθε έκφανση αντισημιτισμού και διάκρισης.
 
Εμείς σήμερα στο Λονδίνο αποφασίζουμε ότι:
 
Αναμέτρηση με τον Αντισημιτισμό
 
1.        Οι Βουλευτές θα καταδεικνύουν δημόσια, θα προκαλούν και θα απομονώνουν πολιτικούς παράγοντες που εμπλέκονται στο μίσος εναντίον των Εβραίων και στοχεύουν κατά του Κράτους του Ισραήλ ως Εβραϊκή συλλογικότητα.
 
2.        Οι Βουλευτές θα πρέπει να παίρνουν θέση κατά του αντισημιτισμού και της κάθε φυλετικής διάκρισης που στρέφεται εναντίον οποιασδήποτε μειονότητας, και να είναι σε επιφυλακή εναντίον κάθε υπεκφυγής, δισταγμού και δικαιολόγησης των εκφράσεων μίσους.
 
3.        Οι Κυβερνήσεις πρέπει να προκαλούν κάθε ξένο ηγέτη, πολιτικό ή δημόσιο πρόσωπο που αρνείται, υποβαθμίζει ή ευτελίζει το Ολοκαύτωμα και πρέπει να ενθαρρύνουν την κοινωνία των πολιτών να επαγρυπνεί και ανοικτά να καταδικάζει αυτό το φαινόμενο.
 
4.        Οι Βουλευτές πρέπει να προτρέψουν τις Κυβερνήσεις τους να υποστηρίξουν τις διεθνείς δεσμεύσεις για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού- συμπεριλαμβανομένης της Διακήρυξης του Βερολίνου του ΟΑΣΕ (Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, OSCE) και των οκτώ κύριων αρχών της.
 
5.        Ο ΟΗΕ πρέπει να επαναβεβαιώσει την έκκληση του ώστε κάθε κράτος μέλος να δεσμευθεί στις αρχές που τέθηκαν κατά την πρωτοβουλία της Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων και στοχευόμενων στρατηγικών για την εξάρθρωση της άρνησης και ευτελισμού του Ολοκαυτώματος.
 
6.        Οι Κυβερνήσεις και ο ΟΗΕ πρέπει να αποφασίσουν ότι ποτέ ξανά οι θεσμοί της διεθνούς κοινωνίας και ο διάλογος των εθνικών κρατών δεν θα χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά στην προσπάθεια νομιμοποίησης του αντισημιτισμού, συμπεριλαμβανομένης και της απομόνωσης του Ισραήλ για πολιτικές διακρίσεων στη διεθνή σκηνή και ότι ποτέ δεν θα γίνουμε μάρτυρες ή συμμέτοχοι σε άλλη συνάντηση όπως εκείνη του Ντάρμπαν του 2001. 
 
7.        Ο ΟΑΣΕ πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους που προκύπτουν από τη Διακήρυξη του Βερολίνου του 2004 και να αξιοποιήσουν πλήρως τα προγράμματα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, συμπεριλαμβανομένου και του Προγράμματος Επιβολής του Νόμου (LEOP).
 
8.        Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διακρατικοί θεσμοί και τα διεθνή φόρα καθώς και οι θρησκευτικές κοινότητες πρέπει να αναλάβουν συντονισμένες προσπάθειες για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και να οδηγήσουν τα κράτη μέλη τους να υιοθετήσουν αποδεδειγμένες και βέλτιστες μεθόδους για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.
 
9. Οι Αρχηγοί όλων των θρησκειών πρέπει να κληθούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και όλων των μορφών εχθρικών διακρίσεων μεταξύ των πιστών και της κοινωνίας γενικότερα. 
 
10. Το Συμβούλιο των Υπουργών της Ε.Ε. πρέπει να συγκαλέσει σύνοδο με θέμα την καταπολέμηση του αντισημιτισμού που θα βασίζεται στα συμπεράσματα του Συνεδρίου του Λονδίνου για την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού και να χρησιμοποιήσει τη Διακήρυξη του Λονδίνου ως βάση.  
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
 
11. Οι Κυβερνήσεις πρέπει να προβούν στις απαραίτητες και κατάλληλες ενέργειες ώστε να αποτραπεί η αναμετάδοση σαφώς, ξεκάθαρα αντισημιτικών προγραμμάτων στη δορυφορική τηλεόραση και να ασκηθεί πίεση στα κράτη που λαμβάνουν το δορυφορικό σήμα να λάβουν δράση για την καταπολέμηση της διάδοσης αντισημιτικών προγραμμάτων.
 
12. Οι Κυβερνήσεις θα πρέπει πλήρως να επιβεβαιώνουν και ενεργώς να    υποστηρίζουν τη Συνθήκη για τη Γενοκτονία, αναγνωρίζοντας ότι όπου υπάρχει υποκίνηση σε γενοκτονία, τα κράτη που υπέγραψαν τη Συνθήκη αυτομάτως έχουν υποχρέωση να δράσουν. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κυρώσεις κατά των χωρών που εμπλέκονται σε πράξεις γενοκτονίας ή απειλούν να διαπράξουν γενοκτονία ή να αναφέρουν το θέμα στο Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ ή να υποβάλλουν διακρατική προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
 
13. Οι Βουλευτές θα πρέπει να θεσμοθετήσουν αποτελεσματική νομοθεσία για τα εγκλήματα μίσους αναγνωρίζοντας το μίσος ως επιβαρυντικό στοιχείο και, όπου είναι σύμφωνο με τα τοπικά νομικά δεδομένα να συμπεριλάβουν το αδίκημα της «υποκίνησης μίσους» και να επιτρέψουν στους φορείς επιβολής του νόμου να καταδικάζουν.
 
14. Οι Κυβερνήσεις που έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο για το Λόγο Μίσους της «Σύμβασης για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο», του Συμβουλίου της Ευρώπης (και το «Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης που διαπράττονται μέσω συστημάτων Η/Υ») θα πρέπει να θεσπίσουν σχετική εσωτερική νομοθεσία εφαρμογής.
 
Αναγνωρίζοντας την απειλή
 
15. Οι Βουλευτές θα πρέπει να επανέλθουν στο νομοθετικό έργο τους, των Κοινοβουλίων ή Συνελεύσεων, και να θεσπίσουν ομάδες διερεύνησης που καθήκον θα έχουν τον καθορισμό της υπάρχουσας φύσης και του καθεστώτος του αντισημιτισμού στις χώρες τους και την εκπόνηση συστάσεων προς τις κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών ώστε να δράσουν κατάλληλα.
 
16. Οι Βουλευτές πρέπει να συνεργαστούν με τις κυβερνήσεις τους ώστε να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της υπάρχουσας πολιτικής και των υφιστάμενων μηχανισμών και να συστήσουν αποδεδειγμένες και βέλτιστης πρακτικής μεθόδους αντιμετώπισης του αντισημιτισμού.
 
17. Οι Κυβερνήσεις θα πρέπει να βεβαιώνουν ότι έχουν δημοσίως προσβάσιμα συστήματα αναφοράς περιστατικών και ότι η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για τον αντισημιτισμό θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο τακτικής επισκόπησης και δράσης από την κυβέρνηση και τους εισαγγελείς και ότι ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο τελεί εν ισχύ για την αντιμετώπιση εγκλημάτων μίσους.
 
18. Οι Κυβερνήσεις πρέπει να επεκτείνουν τη χρήση του «ορισμού εργασίας» του αντισημιτισμού του EUMC προς ενημέρωση της πολιτικής των εθνικών και διεθνών οργανισμών και ως βάση εκπαιδευτικού υλικού για χρήση από τις υπηρεσίες απονομής ποινικής Δικαιοσύνης.
 
19. Η Αστυνομία θα πρέπει να καταγράφει αναφορές εγκλημάτων και περιστατικών μίσους-συμπεριλαμβανομένου και του αντισημιτισμού- στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας αναφοράς εγκλημάτων.
 
20. Ο ΟΑΣΕ πρέπει να εργαστεί με τα κράτη μέλη για να αναζητήσει συνεπή συστήματα συγκέντρωσης στοιχείων για τον αντισημιτισμό και τα εγκλήματα μίσους.
 
 
Εκπαίδευση, ενημέρωση και κατάρτιση
 
21. Οι Κυβερνήσεις θα πρέπει να καταρτίσουν εκτενώς τους αστυνομικούς, τους εισαγγελείς και τους δικαστές. Η κατάρτιση είναι ουσιώδης προκειμένου οι δράστες αντισημιτικών εγκλημάτων μίσους να συλληφθούν επιτυχώς, να διωχθούν δικαστικά, να καταδικαστούν και να τους επιβληθούν ποινές. Το Πρόγραμμα Επιβολής του Νόμου LEOP του ΟΑΣΕ είναι μία πρότυπη πρωτοβουλία που συνίσταται από ένα διεθνές κλιμάκιο ειδικευμένων αξιωματικών της αστυνομίας, οι οποίοι εκπαιδεύουν άλλους αστυνομικούς σε αρκετές χώρες. 
 
22. Οι Κυβερνήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν εκπαιδευτικό υλικό στα θέματα του Ολοκαυτώματος, του ρατσισμού, του αντισημιτισμού και των φυλετικών διακρίσεων, τα οποία εντάσσονται στο εθνικό σχολικό πρόγραμμα. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό οφείλει να είναι βασισμένο στις αξίες της κατανόησης, της ένταξης, της αποδοχής και του σεβασμού και πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε να βοηθά τους μαθητές στην αναγνώριση και αντιμετώπιση του αντισημιτισμού και όλων των μορφών του λόγου μίσους.
 
23.   Ο ΟΑΣΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους που απορρέουν από τη Διακήρυξη του Βερολίνου του 2004 και να αξιοποιήσουν πλήρως τα προγράμματα καταπολέμησης του αντισημιτισμού, συμπεριλαμβανομένου και του προγράμματος Επιβολής του Νόμου LEOP.
 
24. Οι Κυβερνήσεις θα πρέπει να περιλάβουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης χρησιμοποιώντας προγράμματα όπως το πρόγραμμα Επιβολής του Νόμου LEOP.
 
 1. Οι εκπαιδευτικές Αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ελευθερία του λόγου διαφυλάσσεται στα πλαίσια του νόμου και να προστατεύουν τους μαθητές και το προσωπικό από τον παράνομο αντισημιτικό λόγο και τη δημιουργία εχθρικού περιβάλλοντος, οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων και των εκκλήσεων για μποϊκοτάζ.
 
Υποστήριξη Κοινοτήτων
 
 1. Το Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης πρέπει δημοσίως να ενημερώνει τις    τοπικές κοινότητες για τα αντισημιτικά εγκλήματα μίσους που δικάζονται από τα δικαστήρια ώστε να καλλιεργήσει την εμπιστοσύνη των κοινοτήτων ως προς την καταγγελία και την επιδίωξη καταδικαστικών αποφάσεων μέσω του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης.
 
 1. Οι Βουλευτές πρέπει να συνεργαστούν με τους θεσμούς της κοινωνίας των πολιτών και σημαντικές Μ.Κ.Ο ώστε να δημιουργήσουν συνασπισμούς συνεργασίας που θα επιφέρουν την αλλαγή σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και διεθνές και να υποστηρίξουν τις προσπάθειες που ενθαρρύνουν την εκπαίδευση περί του Ολοκαυτώματος, το θρησκευτικό διάλογο και τις πολιτιστικές ανταλλαγές.
 
ΜΜΕ και Διαδίκτυο
 
 1.  Οι Κυβερνήσεις πρέπει να αναγνωρίσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες μορφές επικοινωνίας.
 
 1.  Οι Ρυθμιστικές Αρχές των ΜΜΕ πρέπει να αξιοποιήσουν τον «Ορισμό εργασίας του αντισημιτισμού» του EUMC για να ενημερώσουν τα ΜΜΕ.
 
 1.  Οι Κυβερνήσεις θα πρέπει να αναλάβουν την κατάλληλη και απαραίτητη δράση για την αποτροπή μετάδοσης αντισημιτικών προγραμμάτων στα δορυφορικά τηλεοπτικά κανάλια, και να ασκήσουν πίεση στις χώρες που λαμβάνουν το δορυφορικό σήμα των εκπομπών να αναλάβουν δράση ως προς την αποτροπή μετάδοσης αντισημιτικών προγραμμάτων.
 
 1. Ο ΟΑΣΕ θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους συντονισμού των αποκρίσεων των κρατών-μελών στην καταπολέμηση της χρήσης του Διαδικτύου για την παρακίνηση μίσους.
 
 1. Οι Αρχές Επιβολής του Νόμου θα πρέπει να χρησιμοποιούν εσωτερική νομοθεσία περί «εγκλημάτων μίσους» και «υποκίνησης μίσους» και άλλα μέσα ώστε να μετριάσουν και, όπου είναι επιτρεπτό, να ασκήσουν ποινικές διώξεις κατά του «Μίσους στο Διαδίκτυο» όπου φιλοξενείται, δημοσιεύεται, και γράφεται ρατσιστικό και αντισημιτικό υλικό.
 
 1. Μία διεθνής Ομάδα Δράσης ειδικών σε θέματα Διαδικτύου αποτελούμενη από βουλευτές και ειδήμονες θα πρέπει να συσταθεί για να δημιουργήσει κοινά δεδομένα μέτρησης του αντισημιτισμού και άλλων εκφάνσεων μίσους στο Διαδίκτυο και να αναπτύξει συστάσεις πολιτικής και πρακτικά εργαλεία για να μπορέσουν οι Κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανώσεις να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα.
 
Διακοινοβουλευτική Σύμπραξη για την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού
 
 1. Οι συμμετέχοντες θα καταβάλλουν προσπάθεια να διατηρήσουν επαφές μεταξύ τους μέσω της συνεργασίας σε ομάδες εργασίας, γνωστοποιώντας τις επιτυχίες ή ζητώντας περαιτέρω υποστήριξη όπου απαιτείται.
 2. Οι εκπρόσωποι θα πρέπει να συνέλθουν εκ νέου για την προσεχή Διάσκεψη του ICCA στον Καναδά το 2010, και θα πρέπει να είναι ενεργά μέλη της Διακοινοβουλευτικής Σύμπραξης και να προωθούν και να θέσουν σε προτεραιότητα τη Διακήρυξη του Λονδίνου για την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού.      
   
Lancaster House, 17 Φεβρουαρίου 2009