ΟΡΙΣΜΟΣ IHRA ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ  (2016)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΑΓΓΛΙΚΑ
Σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα το «Εγχειρίδιο για την πρακτική εφαρμογή του Ορισμού του IHRA για τον Αντισημιτισμό» (Handbook for the practical use of the IHRA Working Definition of Antisemitism). Το βιβλίο παρουσιάζει τον νομικά μη-δεσμευτικό Ορισμό του Αντισημιτισμού, όπως έχει υιοθετηθεί από τον IHRA, μαζί με τα επεξηγηματικά παραδείγματα που περιλαμβάνει, συσχετίζοντάς τα με 22 πραγματικά περιστατικά και εγκλήματα αντισημιτισμού, που συνέβησαν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες κατά τα πρόσφατα χρόνια. Παράλληλα, το εγχειρίδιο παραθέτει 35 παραδείγματα ‘καλής πρακτικής’, που υιοθετήθηκαν από πλευράς των αρχών επιβολής του νόμου, του δικαστικού συστήματος, της εκπαίδευσης, των κρατικών πρωτοβουλιών, του κόσμου του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, όπου η εφαρμογή του Ορισμού έχει αποδώσει θετικά.
 
Το εγχειρίδιο προσφέρει και μια λειτουργική λίστα ελέγχου (checklist) για τη χρήση του Ορισμού σε διαφορετικούς τομείς της πολιτικής.
Η καταγραφή των ‘καλών πρακτικών’ βασίστηκε σε στοιχεία για 71 περιπτώσεις  από τις 27 χώρες μέλη της Ε.Ε. και το Ηνωμένο Βασίλειο, που συλλέχθηκαν από διαφορετικές πηγές, με τη χρήση ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε μεταξύ 9 Ιουλίου και 20 Αυγούστου 2020. 22 χώρες ανέφεραν ότι έχουν υιοθετήσει τον Ορισμό και 20 χώρες ανέφεραν τη χρήση του στην πράξη.
Το βιβλίο εκπονήθηκε από την Ομοσπονδιακή Ένωση Φορέων για την Έρευνα και την Πληροφόρηση για τον Αντισημιτισμό (RIAS) της Γερμανίας, ύστερα από σχετική ανάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και εκδόθηκε από κοινού με τον IHRA, με την υποστήριξη της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πρώτη παρουσίαση του εγχειριδίου έγινε στις 8.12.20, στο πλαίσιο της διαδικτυακής 4ης Συνάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.
Οι δύο κύριοι στόχοι του εγχειριδίου είναι: 1) η εξήγηση και η αποτύπωση του Ορισμού του Αντισημιτισμού και 2) η καταγραφή καλών πρακτικών της χρήσης του ανά την Ε.Ε.
Με δηλώσεις τους την έκδοση καλωσόρισαν οι:
-Benjamin Steinitz, εκτελεστικός διευθυντής του RIAS: Ο Ορισμός είναι ουσιαστικής σημασίας για τις προσπάθειες της κοινωνίας να καταπολεμήσει τον αντισημιτισμό καθώς περιγράφει όλες τις διαφορετικές πλευρές του αντισημιτισμού όπως εκφράζεται σήμερα, συμπεριλαμβανομένων και των μορφών εκείνων που στοχοποιούν το Ισραήλ εννοούμενο ως εβραϊκή συλλογικότητα. Η σταθερή χρήση αυτού του Ορισμού στην εκπαίδευση της αστυνομίας και του δικαστικού συστήματος, καθώς και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των δημόσιων λειτουργών, θα βελτιώσει την αντίληψη και την ευαισθησία για τις τρέχουσες εκφράσεις του αντισημιτισμού και θα διασφαλίσει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς.
-Katharina von Schnurbein, Συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού:  Με έναν πολύ πρακτικό τρόπο το εγχειρίδιο αυτό θα βοηθήσει κρατικές υπηρεσίες και κοινωνικούς φορείς στην πρόληψη και αντιμετώπιση αντισημιτικών περιστατικών, στην υποστήριξη των θυμάτων. Επίσης, θα προωθήσει την συλλογή στοιχείων και θα βελτιώσει την πληροφόρηση.
-Felix Klein, Ομοσπονδιακός Επίτροπος για την Εβραϊκή Ζωή στη Γερμανία και τη μάχη κατά του Αντισημιτισμού: Ύστερα από εντατική προετοιμασία το εγχειρίδιο είναι έτοιμο για χρήση. Η αποσαφήνιση και η εξήγηση της χρήσης του Ορισμού τού προσδίδει νέα γνήσια αξία. Είμαι ευτυχής που αυτό το χρηστικό εγχειρίδιο θα κάνει ευκολότερη την εφαρμογή του Ορισμού.
Δείτε εδώ το εγχειρίδιο
Πηγή: Ιστότοπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 8.1.2021