Εκπρόσωποι από 27 ευρωπαϊκές χώρες συναντήθηκαν στη διευρυμένη σύσκεψη του εκτελεστικού σώματος του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου (EJC), στις 12.12.2010, στο Παρίσι. Σκοπός της συνάντησης ήταν η εξέταση φλεγόντων ζητημάτων του Εβραϊσμού όπως η άνοδος του αντισημιτισμού στην Ευρώπη, η συνεχής προπαγάνδα για τη δαιμονοποίηση του Ισραήλ, η προερχόμενη από το Ιράν πυρηνική απειλή και οι πρόσφατες εξελίξεις για τη σεχιτά (την τελετουργική σφαγή κασέρ). Ο Ελληνικός Εβραϊσμός εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και τον πρόεδρο της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλα.
Ο πρόεδρος του E.J.C. κ. Μοσέ Κάντορ, χαιρετίζοντας την έναρξη του Συνεδρίου, αναφέρθηκε στις πρόσφατες δράσεις και τη συνεργασία του E.J.C. με ευρωπαϊκά κοινοτικά όργανα.
Το θέμα του αντισημιτισμού απασχόλησε το μεγαλύτερο μέρος της συνάντησης με εισηγήσεις από το ΚΙΣ Γαλλίας για την κατάσταση και τη φύση του φαινομένου στη Γαλλία, από τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ κ. Δ. Σαλτιέλ για τα συμβαίνοντα στην Ελλάδα και από το ΚΙΣ Βρετανίας για τους προτεινόμενους τρόπους αντιμετώπισης του αντισημιτισμού.