Το περιφερειακό κοινοβούλιο των Βρυξελλών απέρριψε την πρόταση για απαγόρευση της σφαγής ζώων χωρίς αναισθητοποίηση, επιτρέποντας έτσι τη συνέχιση της σφαγής κόσερ (ήτοι χωρίς αναισθητοποίηση του ζώου).

42 βουλευτές ψήφισαν κατά της πρότασης της απαγόρευσης,  38 ψήφισαν υπέρ της πρότασης και 8 απείχαν. Η πρόταση υποβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην επιτροπή περιβάλλοντος.

Τα κόμματα που τάχθηκαν υπέρ της απόρριψης της πρότασης για σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση ήταν το Γαλλόφωνο Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS), το Εργατικό Κόμμα (PTB-PVDA), οι Πράσινοι (Ecolo) και οι Les Engagés.

Τα κόμματα που τάχθηκαν υπέρ της πρότασης απαγόρευσης ήταν το γαλλόφωνο συντηρητικό-φιλελεύθερο Mouvement Reformateur (MR), η Νέα Φλαμανδική Συμμαχία (N-VA), οι Φλαμανδοί Πράσινοι (Πράσινοι) και οι Φλαμανδοί Φιλελεύθεροι Open VLD. Τα υπόλοιπα κόμματα μοίρασαν την ψήφο τους.

Εκπρόσωποι εβραϊκών κοινοτήτων, που τους αφορά άμεσα το θέμα αυτό, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου του Βελγίου (CCOJB), Yohan Benizri, μίλησαν στο Κοινοβούλιο και τάχθηκαν κατά της προτεινόμενης απαγόρευσης.

Ως αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, η σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση παραμένει ο κανόνας στην Περιφέρεια των Βρυξελλών, σε αντίθεση με τις δύο άλλες περιφέρειες του Βελγίου, τη Φλάνδρα και τη Βαλλονία που ψήφισαν την απαγόρευση της σφαγής κόσερ χωρίς αναισθητοποίηση το 2017.

*Μετάφραση άρθρου από την ιστοσελίδα του EJC, 20.6.2022