Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Η ζωή των Ελλήνων Εβραίων, 1974 – 1990. Συνέχειες και ασυνέχειες» των Ελένη Μπεζέ και Αχιλλέα Φωτάκη, διοργανώθηκε στις 9.5.2024 στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ημερίδα με θέμα «Έλληνες Εβραίοι μετά τη Σοά. Ιστορία, Ταυτότητες, αντισημιτισμός (1945 – 1990)».

Την ημερίδα άνοιξε η καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ Δήμητρα Λαμπροπούλου, η οποία έδωσε το περίγραμμα του υπό εξέλιξη ερευνητικού προγράμματος.

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του ΚΙΣΕ Ισαάκ-Σάκης Λέων απηύθυνε χαιρετισμό όπου σημείωσε την ανάγκη διερεύνησης του φαινομένου του μεταπολεμικού αντισημιτισμού.

Η πρώτη συνεδρία περιλάμβανε εισηγήσεις για τις ποικίλες εκφάνσεις του μεταπολεμικού αντισημιτισμού στην Ελλάδα μέσα από εκδόσεις, δημοσιεύματα στον τύπο, καθώς και προφορικές συνεντεύξεις (Δημήτρης Βαρβαρίτης, Μαρία Καβάλα και Ελένη Κούκη).

Η δεύτερη συνεδρία περιλάμβανε εισήγηση για την άγνωστη τύχη του εβραϊκού νεκροταφείου στην Κομοτηνή (Βασίλης Ριτζαλέος), τον αντισημιτισμό ως βίωμα στην παιδική ηλικία, όπως αποτυπώθηκε σε προφορικές συνεντεύξεις (Ποθητή Χαντζαρούλα), καθώς και για την επιστροφή των λιγοστών επιζώντων στην Καβάλα μέσα από την αλληλογραφία τους (Ρίκα Μπενβενίστε).

Η τρίτη συνεδρία ήταν αφιερωμένη στις αποτυπώσεις των Εβραίων στον μεταπολεμικό ελληνικό κινηματογράφο (Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου) και στον φωτογραφικό φακό (Νεφέλη Λιόντου).

Στην τέταρτη συνεδρία παρουσιάστηκε η έρευνα των Αχιλλέα Φωτάκη και Ελένης Μπεζέ για τους Έλληνες Εβραίους στη Μεταπολίτευση.

Η ημερίδα έκλεισε με δύο ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της μνήμης της Σοά των Ελλήνων Εβραίων στο Ισραήλ (Κερασία Μαλαγιώργη) και της φοιτητικής μετανάστευσης από την Ελλάδα προς το Ισραήλ (Βασιλική Γιακουμάκη).

Την ημερίδα παρακολούθησε πλήθος κόσμου, ενώ άνθρωποι που έζησαν τη Σοά έδωσαν έναν ιδιαίτερο τόνο στη συζήτηση.