Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος συνεχίζοντας τη δράση του για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και την προώθηση της εβραϊκής ζωής, μέσω της συμμετοχής του στο δίκτυο ENCATE, διοργάνωσε, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σεμινάριο με θέμα: «Η οπτική μας αλλάζει: Εργαστήρια για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και υποστήριξη της εβραϊκής ζωής στην Ελλάδα».

Το εργαστήριο,  που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023, στο Ιωνικό Κέντρο στην Πλάκα, αποτέλεσε συνάντηση υψηλού επιπέδου, όπου εκπαιδευτικοί, συμμετέχοντες από Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και εκπρόσωποι του ΥΠΑΙΘ είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες τόσο σχετικά με τις δράσεις που έχουν πραγματοποιήσει οι ίδιοι στα σχολεία και στους θεσμούς τους, όσο και για τα μέτρα πρέπει να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί ο αντισημιτισμός και να ενισχυθεί η εβραϊκή ζωή σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου το ΕΜΕ είχε την τιμή να φιλοξενήσει την ειδική απεσταλμένη της Ελλάδας για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και την προάσπιση της μνήμης του Ολοκαυτώματος, πρέσβειρα, Χρυσούλα Αλειφέρη, τον Νισσήμ Μπενμαγιόρ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αντισημιτισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών και τον Παναγιώτη Χριστοδούλου, Διευθυντή στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπου προχώρησαν σε αναλυτικές παρουσιάσεις των δράσεων του, ενώ ταυτόχρονα έδωσαν έναυσμα για περαιτέρω προβληματισμό και διάλογο με τους συμμετέχοντες. Το σεμινάριο έκλεισε μια ξενάγηση στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος από τη διευθύντρια του ΕΜΕ, Ζανέτ Μπαττίνου και την ερευνήτρια του ΕΜΕ, δρ. Αλεξάνδρα Πατρικίου.

Πηγή: ΕΜΕ, 30.5.2023