Στις 16.4.2008 έγιναν στην Αίθουσα Πολυμέσων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ομιλίες γύρω από το γενικό θέμα "Νέες έρευνες γύρω από την ιστορία των Εβραίων της Ελλάδας".
    Εισηγήσεις έγιναν από τους ιστορικούς κ. Πάρι Παπαμίχο-Χρονάκη, ιστορικό, με θέμα, "Μεταξύ κοινότητας και πόλης, Επιχειρηματικές στρατηγικές, πολιτισμικό κεφάλαιο και αστική ηγεμονία στην υστεροοθωμανική Θεσσαλονίκη, 1870 - 1912" και κ. Βασίλη Ριτζαλέο, με θέμα "Οι Εβραϊκές Κοινότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης: η μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος".
    Την συζήτηση συντόνισε η καθηγήτρια κα Ρίκα Μπενβενίστε.