Την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας στο Βόλο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Σωκράτη Σαβελίδη και της Προϊσταμένης Εκπαιδευτικών θεμάτων, κ. Ρηγούς  Φασουράκη, με τον Πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών και τον Γενικό Γραμματέα κ. Βίκτωρ  Φιλοσώφ.  Συζητήθηκαν διεξοδικά, μέσα σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, τρόποι διατήρησης και καλλιέργειας της ατομικής, συλλογικής και ιστορικής μνήμης του Ολοκαυτώματος μέσα από βιωματικές δράσεις και εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει από το παρελθόν και στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Αυτές οι δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό ενώ θα σχεδιαστούν και νέες με τον ίδιο στόχο, που δεν είναι άλλος από τη διάδοση της εκπαίδευσης, της παιδείας, του ανθρωπισμού, της ισότητας, του σεβασμού των ανθρώπινων αξιών  και της αδελφοσύνης μεταξύ των ανθρώπων. Για την επίτευξή αυτού του στόχου, θα αξιοποιηθούν προγράμματα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας αλλά και θα πραγματοποιηθούν  μαθητικές επισκέψεις σε τόπους μνήμης. Επίσης, θα επιχειρηθεί η θέσπιση επίσημης μαθητικής εκδήλωσης τιμής και μνήμης του Ολοκαυτώματος  των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποτέλεσε κοινή θέση όλων των παρευρισκόμενων ότι  σε μία σύγχρονη κοινωνία, οι μαθητές εκτός από το να είναι γνώστες, ευαισθητοποιημένοι στις αρχές και ανθρώπινες αξίες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να  αποτελέσουν πρεσβευτές αυτών των αξιών στον περίγυρό τους.

Για την υλοποίηση αυτών των δράσεων, πρέπει να επισημανθεί ότι θα προηγηθούν αντίστοιχα  αιτήματα χορήγησης  έγκρισης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως άλλωστε είχε γίνει και είχε χορηγηθεί σε όλες τις προηγηθείσες δράσεις συνεργασίας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Μαγνησίας και της Ισραηλιτικής κοινότητας Βόλου με τους ίδιους ανθρωπιστικούς στόχους.

Πηγή: E-thessia.gr, 29.7.2022