Η Κοινοτική Συνέλευση της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας εξέλεξε το νέο 6μελές Διοικητικό Συμβούλιο τριετούς θητείας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος: Ηλίας Καμπελής, Αντιπρόεδρος: Μωυσής Μανουάχ, Γραμματέας: Βεατρίκη (Μπέττυ) Μαγρίζου, Ταμίας: Συμεών (Σίμων) Μαγρίζος, Ελεγκτής: Νίνα Ταραμπουλούς, Μέλος: Ισαάκ (Ζακ) Φρανσές.

Είχαν προηγηθεί στις 22/6/2020 εκλογές, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου και 3μελούς εκλογικής επιτροπής, κατά τις οποίες τα μέλη της ΙΚΛ εξέλεξαν τη νέα 25μελή Κοινοτική Συνέλευση, τριετούς θητείας, η οποία απαρτίζεται από τα παρακάτω άτομα:

Πρόεδρος: Κοέν Αβραάμ, Αντιπρόεδρος: Μπέγας Μ.Αλβέρτος, Γραμματέας: Αράρ Δαυίδ, μέλη Προεδρείου: Ρούσσος Μωυσής & Φις Έσθερ και μέλη: Αλμπελανσή Ρεββέκα, Βενουζίου Ααρών, Ζακάρ Δαυίδ, Ιεσουά Αννέτα, Καλδερών Χαΐμ, Καμπελής Ηλίας, Μαγρίζος Ισαάκ, Μαγρίζος Μωυσής, Μαγρίζος Συμεών, Μαγρίζου Βεατρίκη, Μανουάχ Μωυσής, Μανουάχ Ρεββέκα, Μισδραχής Αλβέρτος, Μωυσής Δαυίδ, Σασών Σαρίνα, Σολομών Χαΐμ-Βίκτωρ, Ταραμπουλούς Νίνα, Τσίτος Χαΐμ, Φις Ιάκωβος, Φρανσές Ισαάκ.

Πηγή: Ιστοσελίδα Ι.Κ. Λάρισας, 22.7.2020