Μία αξιέπαινη πρωτοβουλία ανέλαβε η Ι.Κ. Θεσσαλονίκης με την αποστολή πρότασης στους υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο, Οικονομίας κ. Γιάννη Παπαθανασίου, Εξωτερικών κα Ντόρα Μπακογιάννη καθώς και στη Γ.Γ.Ν.Γ., για συμμετοχή μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο θεσμό του March of the Living.  

Στη σχετική επιστολή αναφέρεται μεταξύ άλλων: «…Πιστεύουμε πως η καθιέρωση της συμμετοχής μαθητών Λυκείου από όλη την Ελλάδα στο March of the Living, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, θα αποτελούσε μία σημαντική πρωτοβουλία που θα συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος και της επιμόρφωσης των νέων γενεών. Κάτι τέτοιο εξυπηρετεί πλήρως και τους σκοπούς του οργανισμού Tsak Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, καταδεικνύοντας και πρακτικά ότι η ενίσχυση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος είναι κάτι που αφορά το σύνολο της κοινωνίας μας και όχι μόνο ένα ορισμένο μέρος αυτής.

Η Κοινότητά μας είναι πρόθυμη να συνδράμει μία τέτοια πανελλαδική συμμετοχή, με το ποσό των 50.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να καλύψει τις δαπάνες συμμετοχής τουλάχιστον 25 ατόμων…».
Το Κ.Ι.Σ. αναγνωρίζοντας τη σημαντική ενέργεια της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, απέστειλε στην Κοινότητα συγχαρητήρια επιστολή επισημαίνοντας πως «η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της Κοινότητας για τη σημασία της ενδυνάμωσης της Μνήμης του Ολοκαυτώματος και της επιμόρφωσης των νέων γενεών, με την ουσιαστική πρόσληψη παραστάσεων που θα βοηθήσουν στην κατανόηση της σοβαρότητας του μοναδικού αυτού ιστορικού γεγονότος».