Μετά τις εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος στις 21 και 24 Ιανουαρίου 2024, επισκέφθηκαν την Συναγωγή Τρικάλων σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Συγκεκριμένα: την 30/1/2024 το 33ο Δημοτικό Σχολείο, την 2/2/2024 το 4ο Γυμνάσιο Τρικάλων και την 15/2/2024 το 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων με τη συνοδεία εκπαιδευτικών.

Η υποδοχή έγινε από τον Πρόεδρο κ. Ιακώβ Βενουζίου και τα μέλη του Δ.Σ. οι οποίοι ξενάγησαν τους μαθητές στον χώρο της Συναγωγής κάνοντας μια ιστορική αναφορά στην Ισραηλιτική Κοινότητα και δίνοντας απαντήσεις στις ερωτήσεις των μαθητών και καθηγητών.