Την 1η Ιουνίου 2002, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στη Χαλκίδα ογδόντα παιδιά της Tradition μαζί με τους συνοδούς τους, καθώς και ορισμένους γονείς . Η ιστορική Συναγωγή μας γέμισε ασφυχτικά από χαρούμενα πρόσωπα και παιδικές φωνές που παρακολούθησαν τη λειτουργία.
    Ο κ. Χαϊμ Ισχακής, ήρθε στη Χαλκίδα για να τελέσει, σε συνεργασία με τον θρησκευτικό λειτουργό της Κοινότητάς μας, κ. Ισαχάρ Κοέν, τη λειτουργία του Καμπαλάτ Σαμπάτ. Οι προσευχές εναλλάσσονταν με τραγούδια και εξηγήσεις στα ελληνικά για τα βαθύτερα μηνύματα της Περασά "Μπεα-αλοτεχά" στην καθημερινή μας ζωή. Πριν την περιφορά του Σέφερ, ο κ. Ισχακής ανέπεμψε ειδική δέηση για την επικράτηση της πολυπόθητης ειρήνης στο Ισραήλ και στην περιοχή. Την περιφορά του Σέφερ ανέλαβε ο μαθητής Ερρίκος Αλκαλάϊ, ενώ άλλα τέσσερα παιδιά, που έκαναν πρόσφατα Μπαρ - Μιτσβά, κλήθηκαν στο Σέφερ από τον κ. Ισχακή, ο οποίος εξήγησε με απλά λόγια το περιεχόμενο του κάθε ξεχωριστού κομματιού της Περασά πριν την ανάγνωσή του.
    Πριν την επανατοποθέτηση του Σέφερ στο Εχάλ, ο πρόεδρος της Κοινότητας, κ. Μάκης Μάϊσης, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό αναφερόμενος στην ιστορία της πόλης της Χαλκίδας, στην μακρόχρονη παρουσία των Εβραίων σ' αυτή καθώς και στα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με την ανέγερση του κτιρίου της Συναγωγής.