Στις 2.06.01 επισκέφθηκαν τη Χαλκίδα τα παιδιά της Tradition, τα οποία συνόδευαν οι γονείς τους, και παρακολούθησαν την πρωινή λειτουργία που έγινε στη Συναγωγή της Χαλκίδας από τον κ. Β. Ισχακή και το χαζάν της Κοινότητας κ. Ισαχάρ Κοέν. Κατά τη λειτουργία του Σαββάτου οι κ.κ. Ισχακή και Κοέν έψαλλαν το Σαχρίτ, έβγαλαν το Σέφερ και ο κ. Ισχακής εξήγησε την Περασά της εβδομάδας. Μεταξύ των επισκεπτών από την Αθήνα που παρακολούθησαν τη λειτουργία του Σαββάτου ήταν και οι κ.κ. Λ. Λεβής και Α. Εσκενάζυ. Τέλος ο πρόεδρος της Κοινότητας κ. Σ. Μάϊσης απηύθυνε χαιρετισμό στα παιδιά αναφερόμενος στην ιστορική παρουσία των Εβραίων της Χαλκίδας.