Οι ημέρες των εορτών του Ρος Ασανά και του Κιπούρ γιορτάστηκαν στην Κοινότητα με όλη τους τη μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη, όπως ορίζουν τα ήθη και τα έθιμά μας. Οι λειτουργίες έγιναν από τους κ.κ. Ισαχάρ Κοέν και Χαϊμ Ισχακή.
    Η Συναγωγή λειτούργησε τόσο την παραμονή του Ρος Ασανά όσο και την παραμονή του Κιπούρ για τα σελιχώτ. Η βραδινή και πρωινή προσευχή για τη γιορτή του Ρος Ασανά έγινε μέσα σε μία όμορφη ατμόσφαιρα, παρουσία μελών της Κοινότητας καθώς και φίλων από την Αθήνα.
    Το Γιομ Κιπούρ η λειτουργία έγινε από τον Ραββίνο Μέντελ Χέντελ και τον χαζάν κ. Ι. Κοέν. Οι παρευρισκόμενοι άκουσαν τις προσευχές που κάνουν τον καθένα μας να ανυψώνει το πνεύμα του και να νιώθει δέος και κατάνυξη που αρμόζουν στην ημέρα αυτή. Μετά τη λήξη του Κιπούρ και το σάλπισμα του σοφάρ, οι παρευρισκόμενοι "κόψανε" τη νηστεία στην αυλή της Συναγωγής με διάφορα εδέσματα.
    Το Σουκότ γιορτάστηκε με λειτουργία στη Συναγωγή τόσο το βράδυ όσο και το πρωί και με δείπνο στη στολισμένη από τους άντρες σουκά, στη μικρή αυλή της Συναγωγής. Το πρώτο βράδυ τίμησε με την παρουσία του το δείπνο στη σουκά ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Μωυσής Κωσταντίνης, καθώς επίσης φίλοι και συγγενείς από την Αθήνα.
    Για το Ωσανά Ραμπά και το Σεμινί Ατσέρετ σύμφωνα με το έθιμο, μετά τη λειτουργία στη Συναγωγή, όλοι οι παρευρισκόμενοι έφυγαν κρατώντας μερικά κλαδάκια από την ιτιά που βρίσκεται στην κήπο της Συναγωγής.
    Κατά τη λειτουργία του Σιμχά Τορά έγιναν επτά περιφορές όλων των σεφαρείμ. Το επόμενο πρωί έγινε η λειτουργία της ημέρας και διαβάστηκαν οι περικοπές της Τορά που αντιστοιχούν με την ολοκλήρωση της ανάγνωσης της Τορά και με την εκ νέου έναρξη αυτής. Χατάν Τορά και Μπερεσίτ ήταν οι κ.κ. Μπένης Κοέν και Ισαχάρ Κοέν.