Φέτος η λειτουργία στη Συναγωγή, για το Ρος Ασανά και το Γιομ Κιπούρ, έγινε με την καθοδήγηση και τη βοήθεια του μόνιμου χαζάν της Κοινότητας κ. Ι. Κοέν.
    Για το Σουκότ η λειτουργία έγινε από τον κ. Χαϊμ Ισχακή και το χαζάν της Κοινότητας. Τα δύο πρώτα βράδια παρατέθηκε το πατροπαράδοτο δείπνο στη Σουκά, την οποία στόλισαν, όπως κάθε χρόνο, τα άρρενα μέλη της Κοινότητας σύμφωνα με τα έθιμά μας. Στο εορταστικό τραπέζι παραβρέθηκαν τα μέλη της Κοινότητάς μας, συγγενείς και φίλοι από την Αθήνα και από άλλες Κοινότητες, καθώς και επισκέπτες από το Ισραήλ.
    Το βράδυ του Σιμχά Τορά, γιορτάσαμε σε μία χαρούμενη ατμόσφαιρα, μαζί με όλους τους παρευρισκόμενους, τη γιορτή της Τορά. Με το φως των κεριών της γιορτής και τραγούδια έγιναν οι περιφορές των Σεφαρείμ, όπως αρμόζει την ημέρα αυτή.