Το Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Πρόγραμμα «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» (Memories of the Occupation in Greece - MOG) του Freie Universität Berlin διοργανώνουν ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το Σάββατο, 28.05.2022 με θέμα: «Το MOG ως αντικείμενο μελέτης:  Ιστοριογραφία, Τραυματική Μνήμη, Δημόσια Ιστορία, Ιστορική Εκπαίδευση».

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα της ημερίδας. Στον ίδιο σύνδεσμο, θα αναρτηθούν σύντομα οδηγίες για τη συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη.

*Σχετικά με την Ημερίδα

Αντικείμενο της ημερίδας είναι η επιστημονική αποτίμηση, επιβεβαιωτική ή κριτική, της εγκυρότητας και της λειτουργικότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» (MOG) του Freie Universität Berlin και ειδικότερα, οι επιστημολογικές, ιστοριογραφικές, διδακτικέςπαιδαγωγικές παραδοχές και παράμετροί του, με γνώμονα την ενδεχόμενη εφαρμογή του στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Μια εφαρμογή που θα αποβλέπει κατά κύριο λόγο στη διεύρυνση της ιστορικής κουλτούρας και της ιστορικής σκέψης των Ελλήνων μαθητών μέσω της εξοικείωσής τους, όπως άλλωστε και των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της Ιστορίας, με νέα εργαλεία μάθησης, που παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στο επιστημονικό πεδίο της Διδακτικής της Ιστορίας.

Επιπλέον, η ημερίδα αποβλέπει στη διεργασία της τραυματικής μνήμης της περιόδου της Κατοχής και στην προώθηση του γνωστικού κεφαλαίου για τον αγώνα του ελληνικού λαού όπως και για τις ηθικές και οικονομικές οφειλές της Γερμανίας, παράγοντες που διαδραματίζουν καθοριστική σημασία για την απονομή ιστορικής δικαιοσύνης, χωρίς την οποία δεν είναι εφικτή η συμφιλίωση.