Κυκλοφόρησε στις 10.12.2018 η έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  FRA, με θέμα «Εμπειρίες και αντιλήψεις για τον αντισημιτισμό. Δεύτερη έκθεση για τις διακρίσεις και τα εγκλήματα μίσους κατά Εβραίων στην Ε.Ε.» (‘Experiences and perceptions of antisemitism - Second survey on discrimination and hate crime against Jews in the EU’). Η έκθεση παρουσιάζει τα ευρήματα δεύτερης έρευνας για το πώς οι Εβραίοι βιώνουν τον αντισημιτισμό σε 12 χώρες μέλη της Ε.Ε., όπου συγκεντρώνεται το 96% του πληθυσμού των Ευρωπαίων Εβραίων (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο). Η έρευνα διενεργήθηκε μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2018, και περιελάμβανε  περισσότερους από 16.000 Εβραίους ηλικίας από 16 ετών και άνω. Η πρώτη σχετική έρευνα του FRA είχε γίνει το 2013 και περιελάμβανε επτά χώρες.

Η έκθεση του 2018 δείχνει αυξημένα ποσοστά αντισημιτισμού: Σχεδόν το 90% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι ο αντισημιτισμός στη χώρα τους αυξάνεται. Το 90% θεωρεί ότι το φαινόμενο στο διαδίκτυο αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα, ενώ περίπου το 70% αναφέρουν τα ΜΜΕ, τους δημόσιους χώρους και την πολιτική ως κοινές πηγές αντισημιτισμού. Σχεδόν το 30% έχουν υποστεί παρενόχληση, κυρίως όσοι έχουν ή φέρουν εμφανή εξωτερικά χαρακτηριστικά εβραϊκής ταυτότητας (κιπά, κοσμήματα, πεότ).

Ο αντισημιτισμός εμφανίζεται να είναι τόσο βαθιά ριζωμένος στην κοινωνία ώστε η παρενόχληση έχει γίνει μέρος της κανονικής καθημερινότητας των Εβραίων. Σχεδόν το 80% δεν αναφέρουν σοβαρά περιστατικά ούτε στην αστυνομία ούτε σε άλλο φορέα. Αυτό συμβαίνει συχνά διότι θεωρούν ότι με την καταγγελία δεν θα αλλάξει τίποτα. Περισσότεροι από το ένα τρίτο δήλωσαν ότι αποφεύγουν να συμμετέχουν σε εβραϊκές εκδηλώσεις ή να επισκέπτονται εβραϊκούς χώρους διότι φοβούνται για την ασφάλειά τους και νιώθουν ανασφάλεια. Ανάλογο ποσοστό έχει σκεφθεί το ενδεχόμενο της μετανάστευσης.

Τα ευρήματα της έρευνας -λίγες μόνον ημέρες μετά την αντίστοιχη έρευνα του CNN- υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων από τις χώρες μέλη για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Προς αυτήν την κατεύθυνση χρειάζεται ευρείας κλίμακας στενή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών με έμφαση τις εβραϊκές κοινότητες και τους κοινωνικούς φορείς προκειμένου να εφαρμοστούν τα πλέον αποδοτικά μέτρα για τη μάχη του αντισημιτισμού. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται: τα εκπαιδευτικά προγράμματα για το Ολοκαύτωμα, οι πρωτοβουλίες κοινωνικής ευαισθητοποίησης, τα μέτρα ασφάλειας των εβραϊκών κοινοτήτων, η καταγραφή των εγκλημάτων μίσους κατά των Εβραίων και η ενσωμάτωση στις εθνικές νομοθεσίες όλων των ευρωπαϊκών νόμων για την προστασία των θυμάτων.

ΕΚΘΕΣΗ FRA 2018 – Από τα Αποτελέσματα της έρευνας

Πόσο κοινό θεωρούν οι ερωτηθέντες τον αντισημιτισμό;  

-Το 85% των ερωτηθέντων αξιολογούν τον αντισημιτισμό ως το μεγαλύτερο κοινωνικό ή πολιτικό πρόβλημα στις χώρες που ζουν.

-Το 89% αισθάνονται ότι έχει αυξηθεί στη χώρα τους τα τελευταία πέντε χρόνια.

-Θεωρούν ως πιο ανησυχητικό τον αντισημιτισμό στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (89%), σε δημόσιους χώρους (73%), στα ΜΜΕ (71%) και στην πολιτική ζωή (70%)

 

Πόσο κοινά είναι τα αντισημιτικά εγκλήματα μίσους στις χώρες της έρευνας;

-Το 28% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν παρενοχληθεί τουλάχιστον μια φορά στο περασμένο έτος.

-Όσοι μπορούν να αναγνωριστούν ως Εβραίοι από την εμφάνισή τους έχουν υποστεί παρενόχληση σε μεγαλύτερο ποσοστό (37%) έναντι των υπολοίπων (21%).

-Το 79% των θυμάτων παρενόχλησης δεν έχουν καταγγείλει το σοβαρότερο περιστατικό που τους έχει συμβεί, ούτε στην αστυνομία ούτε σε άλλον οργανισμό.

-Το 3% έχουν υποστεί σωματική βία, λόγω της εβραϊκής τους ιδιότητας, στα τελευταία πέντε χρόνια.

 

Πόσο ασφαλείς νιώθουν οι Εβραίοι;

-Το 47% των ερωτηθέντων ανησυχούν ότι θα υποστούν αντισημιτική λεκτική προσβολή εντός των προσεχών 12 μηνών.

-Το 40% ανησυχούν για το ότι μπορεί να υποστούν σωματική βία στο ίδιο προσεχές χρονικό διάστημα.

-Το 34% αποφεύγουν να επισκέπτονται εβραϊκούς χώρους ή εκδηλώσεις διότι δεν αισθάνονται ασφαλείς.

-38% έχουν σκεφθεί να μεταναστεύσουν διότι δεν νιώθουν ασφαλείς ως Εβραίοι.

-Το 70% πιστεύουν ότι οι προσπάθειες των κυβερνήσεών τους για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού είναι αναποτελεσματικές.

 

Πόσο κοινές είναι οι αντισημιτικές διακρίσεις στις χώρες όπου διεξήθχη η έρευνα;

-Το 11% δήλωσαν ότι έχουν υποστεί διακρίσεις λόγω της εβραϊκής ιδιότητας: στον χώρο εργασίας, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στη στέγαση.

-Το 77% των θυμάτων δεν κατήγγειλε το σοβαρότερο περιστατικό που υπέστη σε καμία αρχή ή οργάνωση.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ:

-Δείτε εδώ την έρευνα FRA 2018 (pdf)

- Ανακοίνωση EJC, 10.12.2018: The FRA report on Experiences of Antisemitism should be a final warning for authorities to act.

-ΕΡΕΥΝΑ FRA 2013: SITE FRA (ENG) & SITE ΚΙΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ FRA ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ για τη ΔΗΛΩΣΗ της ΕΕ για την ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ