Στις 8.12.2020, διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης, η 4η σύσκεψη της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Αντισημιτισμό. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, καθώς και εθνικές αντιπροσωπείες των χωρών-μελών της Ε.Ε., με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργείων, των ειδικών απεσταλμένων για τον αντισημιτισμό και εκπροσώπων των Εβραϊκών Κοινοτήτων.

Εκ μέρους του Ελληνικού Εβραϊσμού στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Α’ Αντιπρόεδρος και ο Γεν. Ταμίας του ΚΙΣΕ, κ. Μάνος Αλχανάτης και Δανιήλ Μπεναρδούτ. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο ειδικός απεσταλμένος του ΥΠΕΞ  για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και την προάσπιση της μνήμης του Ολοκαυτώματος Δρ. Ευστάθιος Λιανός – Λιάντης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση ήταν η εξέλιξη της στρατηγικής της κάθε χώρας για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού, η πρακτική χρήση του ορισμού του αντισημιτισμού του IHRA και η αντιμετώπιση των αντισημιτικών προκαταλήψεων.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος επανέλαβε πως η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να νικήσει τον αγώνα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Επίσης, ευχαρίστησε τη Γερμανική Προεδρία της Ε.Ε. για την έγκριση της Διακήρυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ένταξη του θέματος της καταπολέμησης του αντισημιτισμού σε όλους τους τομείς της πολιτικής και ενημέρωσε ότι το 2021 πρόκειται να εγκριθεί μία ενιαία στρατηγική της Ε.Ε. για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

Κατά την τηλεδιάσκεψη αφιερώθηκε μία συνεδρία στην παρουσίαση του εγχειριδίου σωστών πρακτικών για την εφαρμογή του ορισμού του αντισημιτισμού του IHRA. Το εγχειρίδιο θα γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον IHRA, θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε. και θα εκδοθεί στα τέλη του 2020.   

Η τηλεδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με ομιλία της Αντιπροέδρου της Ε.Ε. για τις Αξίες και τη Διαφάνεια Βέρα Γιούροβα, η οποία έκανε ιδιαίτερη μνεία στην  επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης, καθώς και των αντισημιτικών θεωριών συνωμοσίας που σχετίζονται με τον COVID.  

*Στοιχεία - μετάφραση από άρθρο στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής