Το  Διεθνές Μπενέ Μπερίτ επέλεξε τον Πρόεδρο του Μπενέ Μπερίτ Αθήνας κ. Βίκτωρα Μπατή (μαζί με άλλα 22 άτομα παγκοσμίως) για το βραβείο «B'nai B'rith International President's Award 2021».

Το διάσημο αυτό βραβείο θεσπίστηκε πριν από τρία χρόνια και απονέμεται ετησίως σε άτομα που προσφέρουν εθελοντικό έργο όχι για αναγνώριση, προσοχή ή προσωπικό όφελος, αλλά για το καλό του Εβραϊσμού και που προάγουν τις αρχές και τις αξίες του Μπενέ Μπερίτ. 

Η διαδικτυακή εκδήλωση για την τιμητική αυτή διάκριση στο πρόσωπο του κ. Βίκτωρα Μπατή πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Ζoom την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 κατά τη διάρκεια του B’nai B’rith Leadership Forum.