Από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, η 4η Συνάντηση Προέδρων των Ευρωπαϊκών Εβραϊκών Κοινοτήτων, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εβραϊκών Κοινοτήτων (ECJC) και το Ευρωπαϊκό Τμήμα της Joint Distribution Committee (JDC). Σκοπός της Συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν περίπου 120 πρόεδροι εβραϊκών κοινοτήτων από όλη την Ευρώπη, καθώς και πρόεδροι ευρωπαϊκών εβραϊκών Οργανισμών, ήταν μεταξύ άλλων να υπογραφεί η «Συνθήκη της Βαρκελώνης».

Οι εκπρόσωποι που υπέγραψαν τη «Συνθήκη της Βαρκελώνης» δεσμεύονται να προωθήσουν τις «βασικές αξίες της αλληλεγγύης μεταξύ των Εβραϊκών Οργανισμών και Κοινοτήτων, της υπευθυνότητας, της δημοκρατίας, της διαφάνειας και του αμοιβαίου σεβασμού και αποδοχής». Στη «Συνθήκη της Βαρκελώνης» αναφέρεται επίσης πως είναι υψίστης σημασίας, κατά τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει η Ευρώπη, να δημιουργηθεί δίκτυο συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Εβραϊκών Κοινοτήτων.
Η «Συνθήκη της Βαρκελώνης» υπογράφηκε από τοπικούς παράγοντες και τους πρόεδρους των Ευρωπαϊκών Εβραϊκών Κοινοτήτων, από εκπροσώπους του ECJC, του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου, του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εβραϊκών Κοινοτικών Κέντρων, και άλλους εβραϊκούς φορείς.
Από τα θέματα που συζητήθηκαν προτεραιότητα δόθηκε στην οικονομική κρίση και στην αλληλεγγύη που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των Κοινοτήτων, ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που προκύπτουν. Προτάθηκε δε να δημιουργηθεί ένα «Ταμείο Αλληλεγγύης» για τις περιόδους κρίσης.  
Επίσης τονίστηκε η ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα σε νέα άτομα να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους για επιτυχέστερο σχεδιασμό του μέλλοντος.   
Ο Ελληνικός Εβραϊσμός εκπροσωπήθηκε στη Συνάντηση, ύστερα από πρόσκληση, από τον πρόεδρο της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλα και τον αντιπρόεδρο κ. Βίκτωρ Ασσέρ. Ο κ. Αλμπάλας ήταν επίσης μεταξύ των ομιλητών και στην ομιλία του αναφέρθηκε στην πολιτική και οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και στο πώς αυτή επηρεάζει τους Έλληνες Εβραίους.          
Στα πλαίσια της Συνάντησης παρουσιάστηκε το νέο λογότυπο του ECJC (φωτογραφία), που επιλέχτηκε ύστερα από προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού στον οποίο συμμετείχαν 50 άτομα. Ιδιαίτερα τιμητικό είναι για τον Ελληνικό Εβραϊσμό το γεγονός ότι επιλέχτηκε από το ECJC το λογότυπο που φιλοτέχνησε ο Έλληνας συμμετέχων κ. Ερρίκος Κούνιο, ο οποίος κατά τη Συνάντηση έκανε και την παρουσίαση του σχεδίου.