Οι κοινωνικές υπηρεσίες για τα θύματα του Ναζισμού υποστηρίζονται με χορηγία της Conference on Jewish Material Claims Against Germany.
Η Conference on Jewish Material Claims Against Germany παρείχε κονδύλια για το Πρόγραμμα Επείγουσας Βοήθειας για τα Θύματα των Ναζί κατ’ εντολήν του United States District Court που έχει την εποπτεία για τα ένδικα μέσα της υπόθεσης RE: Holocaust Victim Assets Litigation (Swiss Banks). 

 

On Line

Έχουμε 5115 επισκέπτες συνδεδεμένους

Log inΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΙΣΕ PDF Εκτύπωση E-mail

Σε συνέχεια της επιστολής συμπαράστασης που απέστειλε το ΚΙΣΕ στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο καταδικάζοντας την εμπρηστική επίθεση στην Μονή Πετράκη, ο Αρχιεπίσκοπος και Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου απέστειλε προς τον Πρόεδρο του ΚΙΣΕ κ. Μωϋσή Κωνσταντίνη την παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή:

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Συνοδική Αποφάσει, ληφθείση εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 18ης μηνός Αυγούστου ε.ε., γνωρίζομεν υμίν ότι η Ιερά Σύνοδος, διεξελθούσα το υπ’ αριθμ. 391/9.8.2016 υμέτερον έγγραφον αλληλεγγύης και συμπαραστάσεως μετά την εμπρηστικήν επίθεσιν εις τον αύλειον χώρον της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και τας πρότριτα επισυμβάσας εις Ιερούς Ναούς τρομοκρατικάς ενεργείας, έγνω ολοθύμως ευχαριστήσαι υμάς δια τα εκφρασθέντα αισθήματα συμπαθείας και αποδοκιμασίας τούτων των λυπηρών περιστατικών βίας κατά ιερών χώρων, ιεροπραξιών, θρησκευτικών λειτουργών και πιστών.

Η συγκινητική υμετέρα επιστολή, ήτις ήγγισεν ημάς βαθέως και πολυτίμως, αποκτά ιδιαιτέραν αξίαν εις διεθνείς συνθήκας οξύνσεως της βίας και του φανατισμού, υποβαθμίσεως πανανθρωπίνων αξιών και περιφρονήσεως των οσίων και των ιερών, καθ' ας δεόμεθα εκ καρδίας όπως διαλάμψη η ειρήνη των τέκνων του Θεού και επιστρέψωσιν οι πεπλανημένοι εις επίγνωσιν της αληθείας δια της απείρου Χάριτος και του ελέους Αυτού.

Επί δε τούτοις, ευγνώμονες δια την άμεσον συμπαράστασιν και το ευγενές ενδιαφέρον υμών, ευχόμεθα πλουσίαν την ενίσχυσιν εις την ενάσκησιν των υμετέρων καθηκόντων, ευόδωσιν εις τα αγαθά έργα τα οποία επιτελείτε και διατελούμεν μετ' εγκαρδίων αισθημάτων εκτιμήσεως.

 

Copyright ΚΙΣ © 2009  - Powered by Netmasters O.E. Designed by David Floroae