Οι κοινωνικές υπηρεσίες για τα θύματα του Ναζισμού υποστηρίζονται με χορηγία της Conference on Jewish Material Claims Against Germany.
Η Conference on Jewish Material Claims Against Germany παρείχε κονδύλια για το Πρόγραμμα Επείγουσας Βοήθειας για τα Θύματα των Ναζί κατ’ εντολήν του United States District Court που έχει την εποπτεία για τα ένδικα μέσα της υπόθεσης RE: Holocaust Victim Assets Litigation (Swiss Banks). 

 

On Line

Έχουμε 3424 επισκέπτες συνδεδεμένους

Log inΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLAIMS CONFERENCE 8974 PDF Εκτύπωση E-mail

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ CLAIMS CONFERENCE
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙ 

Σε συνέχεια προηγουμένων προγραμμάτων, η Claims Conference, με τo πρόγραμμα 8974, ενέκρινε για το έτος 2009, 65,200.74 € για την αντιμετώπιση αναγκών και διαβίωσης ομοθρήσκων, επιζώντων από τις διώξεις των Ναζί.

Το Κ.Ι.Σ. ανέλαβε τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και για το πρόγραμμα αυτό.
Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από την Claims Conference: Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στις τοπικές Ισραηλιτικές Κοινότητες, οι οποίες θα τις υποβάλουν στη συνέχεια στο Κ.Ι.Σ.
Ειδική Επιτροπή του Κ.Ι.Σ. θα επεξεργασθεί τις αιτήσεις και μετά από την αξιολόγηση θα υποβάλει τα πορίσματα προς την Claims Conference για την τελική έγκριση.
Σε γενικές γραμμές η χορήγηση αφορά σε άτομα θύματα των διώξεων των Ναζί, που ήταν όμηροι ή που κρύφτηκαν για να γλιτώσουν από τους Ναζί ή που συνελήφθησαν και εργάσθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας κ.ά., και που διαθέτουν χαμηλό εισόδημα, έχουν αποδεδειγμένη ανάγκη και έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (εκκαθαριστικό εφορίας, πιστοποιητικά γιατρών κ.ά.).
 
Όροι χορήγησης:
1. O δικαιούχος πρέπει να είναι κάτοικος Ελλάδας, θύμα των ναζιστικών διωγμών.
Ως θύματα των διωγμών μπορούν να θεωρηθούν, εκτός από τους επιζώντες ομήρους, και όσοι κρύφτηκαν για να διαφύγουν, όσοι συνελήφθησαν και εργάσθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας, ή όσοι κατά διαφόρους τρόπους υπέστησαν τις συνέπειες των διωγμών.

2. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν εισόδημα με ανώτατο όριο τα 8.000 ευρώ.
Οι αιτήσεις με εκκαθαριστικό εφορίας άνω των 8.000 ευρώ θα απορρίπτονται αυτομάτως από τις οικείες Ισραηλιτικές Κοινότητες.

3. Οι δικαιούχοι και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους δεν πρέπει να διαθέτουν ικανά για τη διαβίωση και την αντιμετώπιση των αναγκών του δικαιούχου, περιουσιακά στοιχεία.

4. Δικαιούχοι δεν θεωρούνται τρόφιμοι γηροκομείων.

5. Το πρόγραμμα καλύπτει (ενδεικτικά) ανάγκες οικιακής βοήθειας (αντιμετώπιση εξώσεως, απολύμανση, ειδικό εξοπλισμό κ.λπ.), καθαριότητα σπιτιού κ.λπ.

6. Η δικαιολόγηση των αναγκών θα γίνεται με βάση αξιόπιστα δικαιολογητικά (γνωματεύσεις ιατρών, βεβαιώσεις και συνηγορία των Κοινοτήτων, προσωπική γνώμη κοινωνικού λειτουργού ανάλογα με την περίπτωση).

7. Θα ληφθεί υπ΄όψη και η φυσική και ψυχολογική κατάσταση του αιτούντος.

8. Τα βοηθήματα χορηγούνται επιπροσθέτως των όσων βοηθημάτων λαμβάνει ο δικαιούχος από την αντίστοιχη Κοινότητα ή άλλο φορέα για τα οποία η Συμβουλευτική Επιτροπή θα πρέπει να λάβει οπωσδήποτε γνώση.

Διαδικασία χορήγησης: Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς τις οικείες Κοινότητες και περιλαμβάνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι Κοινότητες, μέσω των υπηρεσιακών τους οργάνων, εξετάζουν τα στοιχεία και εφ΄ όσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις, τις διαβιβάζουν στο Κ.Ι.Σ.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή, που απαρτίζεται από μέλη οριζόμενα από το Κ.Ι.Σ. και εκπρόσωπο του Συλλόγου των Ομήρων, εγκρίνει ή απορρίπτει τις αιτήσεις, ή κατανέμει ανάλογα με τις ανάγκες των αιτούντων το διατιθέμενο για το έτος 2009 ποσό των 65,200.74 €. Η αξιολόγηση υποβάλλεται προς τελική έγκριση στο Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ. Mετά την έγκριση, το Κ.Ι.Σ. προβαίνει στις σχετικές πληρωμές προς τους δικαιούχους, οι οποίοι υπογράφουν την σχετική απόδειξη μέσω των Κοινοτήτων.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει προθεσμία υποβολής, αλλά κάθε αίτηση θα προωθείται μεμονωμένα εντός του έτους 2009.  
 

Copyright ΚΙΣ © 2009  - Powered by Netmasters O.E. Designed by David Floroae